Ventilation er vejen mod et sundt indeklima. Ventilatorer sørger for frisk luft og fjerner fugt og partikler samt forebygger skimmelsvamp.

Langt de fleste kan opnå store energibesparelser ved at skifte til energivenlig ventilation, hvilket sikrer optimalt luftskifte med lavest muligt elforbrug. Typisk er energibesparelserne på 40 – 60 %. Energivenlig ventilation er også et behov i nybyggeri, hvor facaderne er tætte og derfor kan give udfordringer med fugtige boliger og dårligt indeklima.

Indeklima 

De væsentligste kilder til et usundt indeklima er allergifremkaldende stoffer (fx husstøvmider), støv, kemikalier, Poly-Chlorede Biphenyler (blev tidligere brugt i bl.a. byggematerialer såsom fugemasser og termoruder) og radon (kræftfremkaldende radioaktiv gasart).

For at skabe et sundt indeklima er det vigtigt at lufte ud under madlavning og efter bad. Derudover skal man gøre grundigt og jævnligt rent, undgå at tørre vasketøj indenfor, undlade tobaksrygning og stearinlys indendørs.

Fordele ved ventilation

  • Sundt indeklima
  • Lavt energiforbrug
  • Optimalt luftskifte
Ventilation