Ventilation med varmegenvinding

Der findes forskellige måder at genvinde varmen i luft. Tre af de mest kendte måder er med roterende veksler, krydsveksler og modtrømsveksler.

Ventilation med varmegenvinding kræver at der etableres et balanceret ventilationssystem med udsugnings- og indlæsningskanaler. Balanceret ventilation virker som separat indblæsnings- og udsugningsanlæg, hvor der både blæses frisk luft ind og suges "gammel" ud. Men begge dele sker med det samme anlæg, som desuden har indbygget varmegenvinding.

Typisk blæses der ind i opholdsrum (stue, soveværelser) og suges ud i badeværelser og køkkenet. Med moderne tætte bygninger er det kun muligt at bruge balanceret ventilation. Til ventilation med varmegenvinding er der er lovkrav til virkningsgraden på mindst 70% jf. BR10.

Ventilationssnlæg med varmegenvinding kan være opbygget som et centralt eller decentralt anlæg. Et centralt anlæg forsyner hele eller dele af bygningen med frisk luft efter en centraliseret styring, hvorimod et decentalt anlæg kan have individuelle indstillinger for den enkelte rum.