Mekanisk ventilation

På markedet i dag findes to salgs motorer til ventilatorer: AC og EC-motorer.

AC-motorer er standard motorer i ventilatorer i de fleste eksisterende installationer i Europa i dag. AC-motorer har en virkningsgrad på 20-70%, som er væsentligt lavere end EC-motorer, der ligger på op til 90% i virkningsgrad. 

Den højere virkningsgrad i EC-motorer kommer primært fra permanente magneter, der skaber det elektriske felt inden i motoren og en elektrisk kontrolleret jævnstrøm, som kontrollerer rotationen fremfor at rotationen i skabes af forsyningsnettets vekselstrøm som i AC-motorer. Dette gør at EC-motorer har et minimalt energitab, men også mindre tabt varme og dermed en længere levetid.

Med dette effektive design bevarer EC-motoren dens høje effektivitet i hele reguleringsområdet, hvilket betyder at den maksimale energibesparelse kan opnås selv hvis ventilatoren nedreguleres om natten. Endvidere

Konklusionen er derfor: Det er fornuftigt at skifte AC-ventilatorer ud!