BR10

Der er forskellige lovkrav til markedet for ventilation og varmegenvinding. Generelt kan siges at med lovkravene i BR10 og de kommende i BR15 bliver det krævet, at der bruges anlæg med varmegenvinding i nybyg samt ved store renovationsarbejder på eksisterende bygninger. Ved mindre drift- og vedligeholdsopgaver, hvor ventilationssystemer udskiftes til fordel for nogle mere energieffektive og driftsstabile ventilatorer er varmegenvinding ikke et lovkrav.

SustainSolutions har tre typer af ventilationsystmer – mekanisk ventilation, ventilation med varmegenvinding samt ventilation med varmegenvingding og varmepumpe.
Til de tre typer stiller BR10 nogle krav til deres ydeevne og energiforbrug. Nøgletallene er:

  1. I beboelsesbygninger med mekanisk ventilation skal der minimum være et såkaldt grundluftskifte på 0,3 l/s pr. m2. Endvidere skal der være mulighed for at forcere luftmængden i køkken til 20 l/s og 15 l/s i badeværelset.
  2. I nybyg eller større renovationsarbejder der kræver byggetilladelse skal ventilationssystemet være med varmegenvinding med en temperaturvirkningsgrad på mindst 80%.
  3. Det specifikke energiforbrug (SEL/ SPF-faktoren) skal være på maksimalt for 1800 J/m³ udeluft ved konstant lufttilførsel og 2100 J/m³ udeluft ved variabel lufttilførsel for mekanisk ventilation. For ventilationsanlæg med varmegenvinding må det specifikke elforbrug være på maksimalt 1000 J/m³.
  4.  COP står for Coefficient of Performance, hvilket angiver forholdet mellem udnyttet energi i forhold til tilført arbejde.  Varmepumper til varmegenvinding skal have en COP på minimum 3,6 i opvarmningstilstand

 

  BR08 BR10 BR15
(skønnet værdi) 
VAV-anlæg 2100 J/m3 1800 J/m3 1500 J/m3
CAV-anlæg 2500 J/m3 2100 J/m3 1500 J/m3
Boligventilation 1200 J/m3 - -
Varmegenvindingsanlæg - 1000 J/m3 800 J/m3