Energirenovering er en god investering for både miljøet og for pengepungen. SustainSolutions har derfor udviklet en finansieringsmodel i samarbejde med pensionsselskabet PKA, der gør det finansielt attraktivt at gennemføre energibesparende- og indeklima forbedrende tiltag.

SustainSolutions fleksible og individuelt skræddersydede finansieringsmodel tilpasses kundens behov. SustainSolutions kan finansiere hele energirenoveringen inklusiv alle følgeomkostninger over en attraktiv løbetid.

“SustainSolutions fleksible og individuelt skræddersydede finansieringsmodel
tilpasses kundens behov”

SustainSolutions finansierer din energirenovering mod en del eller hele energibesparelsen, som bruges til at afvikle investeringssummen. Dette betyder, at SustainSolutions leverer en likviditetsmæssig meget fordelagtig løsning. Efter afviklingen af investeringssummen går hele besparelsen til kunden.

SustainSolutions beregner de forventede energibesparelser ud fra en måling af energiforbruget før energirenoveringen.

Kontakt SustainSolutions og hør nærmere om finansieringen >

Finansieringseksempel

En boligforening får lavet målinger af deres 10 år gamle ventilatorer. På baggrund af målingerne beregnes den årlige besparelse på elforbruget til cirka 60 % (målt og verificeret).

Hvis boligforeningen eksempelvis har 25 opgange med hver deres ventilator, kan udskiftningen nemt give en besparelse på 125.000 kr. årligt. Hvis den samlede investering inklusiv montage og finansieringsomkostninger (inklusiv renteudgifter) er på 625.000 kr. vil løsningen være tilbagebetalt efter 5 år.